Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

satyrlane
19:32
chodź się przytulić, tak ładnie pachniesz..
Reposted fromtuncia tuncia viarudelubie rudelubie
satyrlane
19:32
What were you wanting?
(What was it you wanted?)
I just want to say
(I just want to say don't ever change)
Don't ever change now baby
(and thank you)
and thank you
(I dont think we will meet again)
I dont think we will meet again
and you must leave now before the sunrise above sky scrapers The sin and ...

(and we must leave now before the sunrises over the sky scrapers and the city landscape comes into being, the sweat on my skin, oh)
— PJ Harvey feat. Thom Yorke
satyrlane
19:24
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii
satyrlane
19:21

Wspólny sen jest chyba najbardziej intymnym doświadczeniem między dwojgiem ludźmi.
Niby nic wielkiego nie robisz, a jednak...

Bo czyż nie jest piękne to, 
że po prostu jesteś obok, 
że mogę czuć, jak Twoja klatka piersiowa unosi się przy wdechu i opada przy wydechu, 
słyszeć rytm Twojego serca,
obserwować najdrobniejsze drganie zamkniętych powiek
i scałować każdy lęk, gdy ujrzę na Twojej twarzy grymas, zwiastujący zły sen?

A najpiękniejszą świadomością czyż nie jest ta, że nawet w pochmurny majowy poranek obudzisz mnie uśmiechem, przeganiającym chmury? 
Bo jak tu wtedy być równie pochmurnym.

— "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudelubie rudelubie
satyrlane
19:20
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarudelubie rudelubie
satyrlane
18:49
satyrlane
18:48
Reposted fromFlau Flau viaschlachtoros schlachtoros
satyrlane
18:33
7636 f835 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viapffft pffft
satyrlane
18:31
4568 c10c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapierot pierot
satyrlane
18:31
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
satyrlane
18:30
Nigdy nie lubiłam obchodzić urodzin i to się nie zmieniło. Wiadomo, nie jest to data zupełnie mi obojętna, ale nie przepadam za celebrowaniem jej w szczególny sposób. Po prostu czuję się bardziej szczególnie niż dzień wcześniej czy dzień później. Budzę się z presją, że muszę wyglądać trochę inaczej niż codziennie, dostaję masę życzeń, telefon jest gorący od rozmów.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viajustfeel justfeel
18:29
6709 bb9d

joshoohahhhhhh:

awwww-cute:

A baby chinchilla

why is this the first time I’ve seen a baby chinchilla

satyrlane
18:24
5936 4e2c 500
Reposted fromNekoii Nekoii viainto-black into-black
satyrlane
18:22
6357 4ce5 500
Reposted fromhormeza hormeza viasucznik sucznik
satyrlane
18:11
8051 c53f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viateaholic teaholic
satyrlane
18:11
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viateaholic teaholic
satyrlane
18:11
6562 5a49 500
18:11
satyrlane
18:10
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viateaholic teaholic
satyrlane
18:04
5904 5e48 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl