Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

satyrlane
22:23
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viaPrzygnebiona Przygnebiona
satyrlane
22:23
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaszydera szydera
19:07
0845 a86d 500

mittensmcgee:

spikelookalike:

anarcho-individualist:

ilovealannah:

infinite power in this dog

Pictured: What its like being with the boys

he just wanted to look cool

he is a G O O D B O Y

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling
satyrlane
19:06
9261 3a92
Reposted fromfungi fungi viaHigh-Key High-Key
satyrlane
19:05
7757 1ddd 500
Reposted fromfungi fungi viainto-black into-black
satyrlane
19:05
7534 2141 500
Europa so: Woah, Himalayasalz! Asien so: Woah, Alpensalz!
Reposted fromnibbler nibbler viaHigh-Key High-Key
satyrlane
18:59
18:58
5981 03c1
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
satyrlane
18:57
0526 a484

May 23 2017

satyrlane
17:51
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viaveritas1 veritas1
16:17
7098 5f1d 500

Anna Lucylle - Ilaria Pozzi
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/05/anna-lucylle-ilaria-pozzi-3/

Reposted fromcuty cuty vialiona liona
satyrlane
16:13
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaadhara adhara
satyrlane
16:13
6770 6f9a 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viarandomuser randomuser
15:59
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

15:47
4908 c90f
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamental-cat mental-cat
15:39
0813 a595 500

sexykitty544:

sixpenceee:

The armored skeleton of Saint Pancratius at the Church of St Nikolaus in Switzerland

Pretty fucking cool

Reposted from10k-saints 10k-saints viaOhJohnny OhJohnny
satyrlane
15:34
8962 dc4d
Reposted frommaking-love making-love viamental-cat mental-cat
satyrlane
15:31
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viagaf gaf
satyrlane
15:29

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
satyrlane
15:14
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viazzuuoo zzuuoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl