Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2018

satyrlane
18:42
4208 137a 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
satyrlane
18:41
5884 7fe4 500
Reposted fromobliviate obliviate viaToshi Toshi
satyrlane
18:40
3530 60f9
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
18:40

November 10 2018

satyrlane
13:33
3616 d70a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
satyrlane
13:32
2124 4b8b 500
Reposted fromu-dit u-dit viasucznik sucznik
satyrlane
13:29
3470 3575 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasucznik sucznik
satyrlane
13:27
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viaszerszer szerszer
satyrlane
13:25
3708 7676
Reposted fromzciach zciach viastrzepy strzepy
satyrlane
13:25
4000 c490 500
było ponoć w średniowieczu takie porzekadło: studenci w Bolonii zgłębiają prawo, w Paryżu – teologię, w Krakowie – czarną magię, ale wszędzie tak samo źle się prowadzą.
Reposted fromPoranny Poranny viastrzepy strzepy
satyrlane
13:25
3405 2317 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viarattyness rattyness
satyrlane
13:24
4150 69ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
satyrlane
13:23
2230 af72 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viastrzepy strzepy
satyrlane
13:22
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viarattyness rattyness
satyrlane
13:22
Reposted fromshakeme shakeme viarattyness rattyness
satyrlane
13:22
3373 c16c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viastrzepy strzepy
satyrlane
13:20
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
satyrlane
13:19
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco vialiliowadusza liliowadusza
satyrlane
13:19

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viamaly-pandzik maly-pandzik
satyrlane
13:17
4378 bf5b 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl