Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

satyrlane
22:32
1554 72b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
satyrlane
22:32
1557 8827 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
satyrlane
22:32
1560 5a6a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
satyrlane
22:30
22:29
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawiksz wiksz
satyrlane
22:29
1559 2794 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
satyrlane
22:29
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viawiksz wiksz
satyrlane
22:29
1448 e1e3 500
Reposted fromMtsen Mtsen viawiksz wiksz
satyrlane
22:26
1524 3c74 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viarudelubie rudelubie
satyrlane
22:26
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viarudelubie rudelubie
satyrlane
12:38
4045 11fa 500
satyrlane
12:37
1268 f57e 500
Reposted fromaleander aleander
satyrlane
12:32
satyrlane
12:32
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
satyrlane
12:32
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
satyrlane
12:31
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viawszystkodupa wszystkodupa
satyrlane
12:26
8436 5278 500
Reposted fromyannim yannim viaponurykosiarz ponurykosiarz
satyrlane
12:19
1011 6e20 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
satyrlane
12:19
1025 ddf5 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
satyrlane
12:19
1051 89ad 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl