Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

satyrlane
19:56
6704 97a7
Reposted from2017 2017 viagazda gazda

September 17 2017

satyrlane
21:23

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski

September 12 2017

22:01
2832 7e0b

softwlws:

kadena week // day 7: free choice

Reposted fromitslikerufus itslikerufus
satyrlane
22:00
0834 544e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabrynia gabrynia
satyrlane
21:48
9603 3577 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaderida derida
satyrlane
21:47
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamindtrap mindtrap
satyrlane
21:29
9379 f13c 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vialukan lukan
satyrlane
21:28
8262 23cf 500
Reposted fromkaiee kaiee viazbroo zbroo
21:21
21:17
2026 9c73

goat-soap:

Ravens and coffee pattern for mazz!!

Reposted fromollivander ollivander vianattsu nattsu
satyrlane
20:37
1185 1d81
For Alice 
From the White Rabbit 
Come back sometime! 
Year 1865
Reposted fromMeshirr Meshirr vianattsu nattsu
20:36
1433 874d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vianattsu nattsu
satyrlane
20:36
3621 0469
Reposted fromjestemzero jestemzero vianattsu nattsu
20:34
2424 c51e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianattsu nattsu
satyrlane
20:32
3760 4136
Reposted fromSixtus Sixtus vianattsu nattsu
satyrlane
20:31
Reposted fromsidus sidus vianattsu nattsu
satyrlane
20:31
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet vianattsu nattsu
20:31
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

satyrlane
20:27
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee vianattsu nattsu
satyrlane
20:25
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik vianattsu nattsu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl