Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

satyrlane
22:25
satyrlane
22:25
2860 2057 500
Reposted frommeem meem viapieceoflife pieceoflife
satyrlane
22:23
satyrlane
22:23
Reposted fromvolldost volldost viajoannna joannna
satyrlane
22:22
2365 1382
satyrlane
22:08
8317 6dbb 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaaimiak aimiak
satyrlane
22:04
Reposted fromsilence89 silence89 viayox yox
satyrlane
21:51
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
satyrlane
21:50
4085 cb1a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathixophobia thixophobia
satyrlane
21:40
Każdy może kogoś skrzywdzić. To tylko kwestia wyboru.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaelinela elinela
satyrlane
21:40
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viaviolethill violethill
satyrlane
21:33
satyrlane
21:32
3604 4f51 500
Reposted fromsarazation sarazation viabluecosmonaut bluecosmonaut
satyrlane
21:31
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaelinela elinela
satyrlane
21:26
satyrlane
20:50
9777 f15c 500
Reposted fromshimapan shimapan viaelavator elavator
satyrlane
20:46
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslomka slomka
satyrlane
20:46
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaslomka slomka
satyrlane
20:44
4613 c30a 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaslomka slomka
satyrlane
20:28
0087 82df
Reposted fromTugasafado Tugasafado viaslova slova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl