Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

satyrlane
18:02
satyrlane
18:02
Odchodziła w zamierzonym pośpiechu. Wymyśliła sobie, że tak będzie mniej boleć. Albo jeśli nie mniej, to przynajmniej krócej (...) Dała sobie dziesięć minut, żeby zatrzeć ślady po największej miłości swojego życia i uciec. Bo to była ucieczka.
satyrlane
18:02
1857 803f 500
Reposted fromenn0 enn0 viainto-black into-black
18:00
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viainto-black into-black

June 22 2017

satyrlane
19:59
0906 2027 500
mam lat 25
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
satyrlane
19:57
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
19:57
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
19:45
5207 4ef2
Reposted fromanananana anananana viakentoquer kentoquer
19:45
3827 f28d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakentoquer kentoquer
satyrlane
19:44
Nie pragnął już umrzeć. Z drugiej strony nie można powiedzieć, że pałał radością życia. Ale przynajmniej już go nie nienawidził. Żył, a uporczywość tego zjawiska stopniowo go zafascynowała: jak gdyby zdołał przetrwać samego siebie i wiódł odtąd żywot poniekąd pośmiertny.
— Paul Auster, Trylogia nowojorska
satyrlane
19:44
7423 1434 500
satyrlane
19:43
satyrlane
19:43
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
19:42
8192 cef6
Reposted fromPoranny Poranny viarattyness rattyness
satyrlane
19:41
satyrlane
19:41
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viaToshi Toshi
satyrlane
19:41
Czasem trudno zrozumieć tę bliskość. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
19:40
9465 fa40 500
Reposted fromikebanako ikebanako viamowmihou mowmihou
satyrlane
19:40
2934 ab89
19:39
8376 cfdd 500
Reposted fromnudes nudes viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl