Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

satyrlane
23:34
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacoolstorybro23 coolstorybro23
satyrlane
23:33
satyrlane
23:32
satyrlane
23:31
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viafatu fatu
satyrlane
23:29
satyrlane
23:29
satyrlane
23:27
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods vianotnow notnow
satyrlane
23:26
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viaOkruszek Okruszek
satyrlane
23:26
Niestety mam tendencję do radzenia sobie z problemami w taki sposób, że w ogóle sobie z nimi nie radzę (...).
— Gabrielle Zevin "Zapomniałam, że Cię kocham"
Reposted frommadeliine madeliine viamarvelous marvelous
satyrlane
23:25
Reposted fromgruetze gruetze viainina inina
23:25
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialitka litka
satyrlane
23:25
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad vialitka litka
23:22
satyrlane
23:21
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
satyrlane
23:21
8992 b4af
Reposted fromscorpix scorpix viamole-w-filizance mole-w-filizance
satyrlane
23:20
23:19
9881 c80d 500

obviousplant:

I made a trashcan for people’s hopes and dreams. 

23:19
1355 37f5 500
satyrlane
23:19
satyrlane
23:18
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viafemme-fatal femme-fatal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl