Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

satyrlane
18:30
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
satyrlane
18:15
5047 dcb0
satyrlane
18:15
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
satyrlane
18:00
3910 1eca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapuremindx puremindx
satyrlane
17:57
satyrlane
17:56
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viapuremindx puremindx
17:53
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaconopec conopec
satyrlane
17:52
satyrlane
17:52
6654 3f2d
satyrlane
17:39
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
satyrlane
17:39
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viapuremindx puremindx
17:38
2424 c51e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaplateau plateau
satyrlane
17:16
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
17:13
satyrlane
17:13

July 22 2017

22:29
22:29
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viawiksz wiksz
satyrlane
22:29
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viawiksz wiksz
satyrlane
22:26
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura vianazwazdupy nazwazdupy
satyrlane
22:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl