Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

satyrlane
20:59
satyrlane
20:59
9429 8bf6
satyrlane
20:58
satyrlane
20:56
Reposted fromtami tami vianazwazdupy nazwazdupy

August 20 2017

satyrlane
19:00
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viapralina pralina
satyrlane
18:59
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacalvados calvados
satyrlane
18:59
satyrlane
18:56
4137 d37d
Reposted frompapaj papaj viaotella otella
18:55
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

satyrlane
18:52
humorstaff:
 
sb get me her number
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaFreXxX FreXxX
satyrlane
18:45
satyrlane
18:44
4244 690e 500
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
satyrlane
18:43
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viawiksz wiksz
18:41
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaatramentovva atramentovva
18:41
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viaatramentovva atramentovva
satyrlane
18:37
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viamasterofpuppets masterofpuppets
satyrlane
18:35
7277 fd08 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
18:33
7067 dc8b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaDagarhen Dagarhen
satyrlane
18:28
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
satyrlane
18:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl