Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

satyrlane
13:19

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viamaly-pandzik maly-pandzik
satyrlane
13:17
4378 bf5b 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viasucznik sucznik
satyrlane
13:17
4209 f151
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasucznik sucznik
satyrlane
13:16
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viasucznik sucznik
satyrlane
13:15
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viacountingme countingme
satyrlane
13:15
[...] i przekonałaś się, że "bezgłośnie płakać" to nie tylko termin z książek oddawanych do biblioteki po setnej stronie.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromlocus locus vialiliowadusza liliowadusza
satyrlane
13:15
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
satyrlane
13:15
7008 86c7
Reposted frommisiaq misiaq vialiliowadusza liliowadusza
satyrlane
13:15
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena vialiliowadusza liliowadusza
satyrlane
13:14
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viainto-black into-black
satyrlane
13:14
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
satyrlane
13:13
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viawiksz wiksz
satyrlane
13:13
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viablackmamba blackmamba
satyrlane
13:13
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio viawiksz wiksz
satyrlane
13:12
4425 7077 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
satyrlane
13:12
satyrlane
13:12
3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasucznik sucznik
satyrlane
13:11
4563 a4f9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
satyrlane
13:09
4881 1b48
Reposted fromEtnigos Etnigos
satyrlane
13:09
4885 0e70 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl